Portal orzeczeń

Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2015 roku uruchomiono Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Portal dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.czestochowa.sr.gov.pl

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 11/2015 Prezesa Sadu Rejonowego

karta kwalifikacyjna orzeczenia

wzór pieczęci orzeczenia