Zmiana siedziby wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie

 

Zawiadomienie

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, że w związku ze zmianą siedzib:

 

z ul. Rejtana 6 na ul. Żwirki i Wigury 9/11,

- I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowniczej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych;

- II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowniczej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych;

- III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowniczej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych;

- Sekretariatu I, II, III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowniczej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych;

- IV Zespołu Kuratorów Rodzinnych;

- V Zespołu Kuratorów Rodzinnych;

- Sekretariatu IV i V Zespołu Kuratorów Rodzinnych;

- Wydziału XVII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego;

- VIII Wydziału Gospodarczego;

- VIII Wydziału Gospodarczego - Sekcji Upadłościowo-Naprawczej;

 

z ul. Rejtana 6 na ul. Dąbrowskiego 23/35,

- XII Wydziału Cywilnego;

- XVI Wydziału Karnego;

- Punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie;

 

z ul. Dąbrowskiego 23/35 na ul. Żwirki i Wigury 9/11,

- V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;

- VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;

 

w okresie od 28 listopada 2011r. do 10 grudnia 2011r. nastąpi spowolnienie pracy Sądu w wyżej wymienionych jednostkach.

 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

Ponadto informujemy, że w okresie od 28 listopada 2011 r. do 5 grudnia 2011 r. zostaną uruchomione numery telefonów komórkowych, pod którymi można uzyskać informację dotyczącą:

- 886 879 217 Wydziału XVII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego

- 886 879 230 Sekretariat Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowniczej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych;

- 886 879 168 Sekretariat Zespołów Rodzinnych;

 

W okresie od 1 grudnia 2011r. do 5 grudnia zostaną uruchomione numery telefonów komórkowych pod którymi można uzyskać informację dotyczącą:

- 886 879 239 VIII Wydziału Gospodarczego;

- 886 879 169 VIII Wydziału Gospodarczego - Sekcji Upadłościowo-Naprawczej;

- 886 879 186 XII Wydziału Cywilnego;

- 886 879 215 XVI Wydziału Karnego;

 

Od dnia 6 grudnia 2011 r. informacji na temat pracy wyżej wymienionych jednostek Sądu Rejonowego w Częstochowie można uzyskać pod następującymi numerami telefonów :

34/36 44 100 - centrala Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35;

34/37 79 900 - centrala Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Żwirki i Wigury 9/11.

Od dnia 10 grudnia 2011 r. przestaje funkcjonować tutejszy Sąd Rejonowy w zakresie wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych przy ul. Rejtana 6, a od wyżej wymienionego dnia rozpoczyna działalność w budynku Sądu przy ul. Żwirki i Wigury 9/11.

Do dnia 5 grudnia 2011 r. funkcjonuje Biuro Podawcze w budynku Sądu przy ul. Rejtana 6, a od  dnia 28 listopada 2011r. rozpoczyna równoczesne funkcjonowanie Biuro Podawcze w budynku Sądu przy ul. Żwirki i Wigury 9/11.

Biuro Podawcze w budynku Sądu przy ul. Dąbrowskiego 23/35 funkcjonuje w godzinach pracy Sądu.