Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Aktualności

Nowe opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za uzyskanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie oraz o podmiocie zbiorowym wynosi 30 zł. Opłata za zapytania złożone za pośrednictwem systemu informatycznego wynosi 20 zł.

Zmiana operatora poczty

Doręczanie korespondencji sądowej

Sąd Rejonowy w Częstochowie uprzejmie informuje, iż korespondencję sądową począwszy od 02.01.2014r. doręczać będzie operator pocztowy - Polska Grupa Pocztowa S.A.

Informacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w przypadku alarmu i zarządzenia ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku Sądu przed wywołaniem sprawy lub w trakcie trwania rozprawy, wyznaczona rozprawa odbędzie się w tym samym dniu i w wyznaczonym miejscu według kolejności spraw na wokandzie niezwłocznie po wznowieniu pracy przez Sąd Rejonowy w Częstochowie.
W przypadku ogłoszenia takiego alarmu po godzinie 14:00 - wyznaczona rozprawa nie odbędzie się, a o kolejnym wyznaczonym terminie Sąd powiadomi odrębnym wezwaniem.

Najczęściej czytane

Wydziały

I Wydział Cywilny   II Wydział Cywilny   III Wydział Karny   IV Wydział Karny   V Wydział Rodzinny i Nieletnich   VI Wydział Rodzinny i Nieletnich [...]

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Częstochowie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu. Jako element władzy sądowniczej działa w oparciu o [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa


tel.: (0 34) 36 44 100
fax: (0 34) 36 44 321

Wszystkie telefony czynne do godz. 15.30

Biuro Obsługi Interesantów - czytaj więcej

Telefony w Biurze Obsługi Interesanta czynne 
w poniedziałki od 15.30 do 18.00

34 36-84-702 sprawy karne
34 36-84-706 sprawy cywilne

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie
ul. Żwirki i Wigury 9/11
42-217 Częstochowa

tel.: (0 34) 37 79 900

Punkt Obsługi Interesantów - czytaj więcej

 

NIP:  573-25-15-054

REGON:  000322057

Konta Bankowe

 

 

Jednostka Nadrzędna